AVÍS LEGAL

Aquest web pertany a Elèctrica Pintó S.L.
amb CIF B-58349028, seu social a
Polígon Industrial Santa Anna I, 4.2
08251 Santpedor (Barcelona)
Tel. 93 836 60 36 · Fax. 93 836 60 31

e-mail: pinto@electricapinto.com

 

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:
INFORMACIÓ DEL GRUP Aquacenter:
Domicili Social: Pol. Ind. Santa Anna I, BV-4511 km.4,2, 08251 Santpedor, Barcelona
Telèfon: (+34) 938.366 01
E-Mail: info@grupaquacenter.com
Lloc Web: http://www.grupaquacenter.com/

 

EMPRESES DEL GRUP Aquacenter:

DENOMINACIÓ SOCIAL

DOMICILI SOCIAL

CIF

EMAIL

WEB

ELECTRICA PINTÓ, SL

Ctra. De Navarcles a Basella, km. 4.2 (Pol. Ind. Santa Anna I), 08251, Santpedor, BARCELONA

B58349028

pinto@electricapinto.com

http://www.electricapinto.com/

domini ambiental, sl

B63078992

info@dominiambiental.com

http://dominiambiental.com

Webdom LABS, SL

B65543308

info@webdom.es

http://www.webdom.es/

 

1.- Objecte

GRUP Aquacenter (Des d'ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web http://www.aquacenter.cat/, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.
A través del web, GRUP Aquacenterfacilita als usuaris l'accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.
Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d'usuari (en endavant l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d'aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.


2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.
2.1. Caràctergratuït de l'accés i ús del web.
La prestació dels serveis per part de GRUP Aquacenterté caràcter gratuït per a tots els usuaris.
2.2. Registre d'Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada aGRUP Aquacenterpermanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador oa tercers.
2.4. Menors d'edat.
Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.
2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.
L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l'ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
 • constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
GRUP Aquacenterno atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- ENLLAÇOS (LINKS)
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers,GRUP Aquacenterno assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

5.- Protecció de dades personals

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

6. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

7.- Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.


(1a capa)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE

GRUP Aquacenter

 

FINALITAT

 • realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web
 • remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic (si ha acceptat prèviament),
 • respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
 • realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari

 

LEGITIMACIÓ DESTINATARIS

Consentiment de l'interessat.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS

Entre les empreses del grup.

 

DRETS

Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats a la informació addicional.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

 

 

(2a capa)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

identitat:GRUP Aquacenter (també el prestador)
Adreça postal:Pol. Ind. Santa Anna I, BV-4511 km.4,2, 08251 Santpedor, Barcelona
Correu electrònic:info@grupaquacenter.com
Delegat de Protecció de Dades:PYMELEGAL, SL
Contacte DPD:info@pymelegal.es

GRUP Aquacenter, Com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

EMPRESES VINCULADES AL GRUP Aquacenter

DENOMINACIÓ SOCIAL

NIF / CIF

GRUP Aquacenter

ELECTRICA PINTÓ, SL

B58349028

domini ambiental, sl

B63078992

GESTIÓ SOLAR SOSTENIBLE, SL

B63078992

Webdom LABS, SL

B65543308

COSNTRUCCIONES MECANO-ELECTRICAS, SL

B08610701

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari
 • Utilitzar les seves dades per contactar-, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" ainfo@grupaquacenter.com.

D'acord amb la LSSICE, GRUP Aquacenter no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
GRUP Aquacenterno porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada en els servidors de GRUP Aquacenter, contractats a l'empresa ARSYS INTERNET SLU(En endavant, ARSYS) amb CIF B-85.294.916 i domicili fiscal situat en c / Xile nº54, 26007 Logronyo (la Rioja), Espanya. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant uncontracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant GRUP Aquacenter presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a info@grupaquacenter.com, indicant com Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

drets:

 • Dret d'accés:permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió:permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació:permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d'oposició:dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament:comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades:facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades(Inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació que demanem:

Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè ha de facilitar les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

A través d'aquesta li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de GRUP Aquacenter, incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LLENGUA

L'idioma aplicable a aquesta és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
GRUP Aquacenteres reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre GRUP Aquacenter amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE COOKIES

 

ANTECEDENTS
De conformitat amb la normativa espanyola que regula l'ús de cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial Decret Llei 13/2012 del 30 de març, l'informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de GRUP AQUACENTER (també el prestador) i el motiu del seu ús. Així mateix, li informa que en navegar en el Lloc Web vostè està prestant el seu consentiment per poder utilitzar-les.

 

QUÈ SÓN LES COOKIES?
Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals.

 

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES
Segons la directiva de la UE, les galetes que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les galetes d'analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandats per l'usuari.

TIPUS DE COOKIES
a) Segons l'entitat que les gestioni, hi ha Galetes pròpies (aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l'usuari) i de tercers (les que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les galetes).

b) Segons el temps que romanen actives, hi ha les de sessió (dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en què les dades s'emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta -pot anar d'uns minuts a diversos anys-).

c) Segons la finalitat per a la qual tracten la informació que recopilen, poden ser:
- Galetes tècniques (necessàries per a l'ús del web i la prestació del servei contractat),
- Galetes de personalització (Que permeten a l'usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com ara l'idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.) 
- Galetes d'anàlisi (recullen informació l'ús que es realitza del web),
- Galetes publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),
- Galetes d'afiliats (permeten fer un seguiment de les visites procedents d'altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d'afiliació). 

 

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB
Les galetes utilitzades al nostre lloc web són pròpies, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l'idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l'usuari, així com seguir i analitzar l'activitat que porta a terme per millorar i prestar els nostres serveis d'una manera més eficient i personalitzada. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es fan servir per a la recollida dels mateixos.

La utilització de les cookies ofereix avantatges, com ara:

 • facilita a l'usuari la navegació i l'accés als diferents serveis que ofereix aquest lloc web;
 • evita a l'usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al lloc web; i
 • afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d'aquest lloc web, després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

En accedir al nostre web se l'informa que si segueix navegant se li s'instal·laran diverses galetes de tercers consentint així la instal·lació de determinadesgaletes que tindran com a única finalitat la de registrar l'accés al nostre lloc web per a la realització d'estadístiques anònimes sobre les visites, recopilant informació sempre de forma anònima. No cal que accepti la instal·lació d'aquestes cookies, pot navegar igualment per tota la nostra web.

En diverses seccions del nostre web es podran instal·lar cookies de xarxes socials, en concret les següents:

nom

tipus

caducitat

finalitat

 classe

PREF

 tercers

8 mesos

Galeta que emmagatzema les preferències de configuració, com ara idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació filtre SafeSearch de Google

 Tècnica

VISITOR_INFO1_LIVE

 tercers

179 dies

galeta que realitza el seguiment dels vídeos visitats que es troben incrustats a la web. Té una permanència de 240 dies aproximadament.

 Tècnica

ysc

 tercers

Al finalitzar la sessió

galeta que mesura les reproduccions de vídeos realitzades per l'usuari i registra els esdeveniments de "M'agrada" o "Comparteix el vídeo". És una galeta de sessió.

 Analíticas de Terceros sin poder de identificación reducido

avisocookies3

 pròpia

180 dies

Cookie tècnica guarda l´activació de cookies per part del usuari.

Tècnica

NID

 tercers

180 dies

Un identificador únic utilitzat per aplicacions de Google per emmagatzemar informació sobre les seves preferències

Tècnica

_ga, _gid, _ga-gtag

 tercers

2 anys(_ga), _gid(_1 dia), 1 minut (_gat)

S´utilitzen per distingir els usuaris i per limitar el percentatge de sol·licituds

Analíticas de Terceros sin poder de identificación reducido

 

REVOCACIÓ
En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les galetes, o bé seleccionar aquelles la instal·lació admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitze:

Google Chrome (Al Menú Eines):
Configuració> Mostra opcions avançades> Privadesa (Configuració de contingut)> Galetes:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Microsoft Internet Explorer(Al Menú Eines):
Opcions d'Internet> Privadesa> Avançada:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
Opcions> Privadesa> Galetes:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad i iPhone:
Preferències> Privadesa
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

opera:
Configuració> Opcions> Avançat> Galetes
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment al menú de "Opcions" a la secció de "Privadesa". (Si us plau, consulteu l'ajuda del seu navegador per a més informació).

 

Desactivació / activació I eliminació de cookies
Per restringir o bloquejar les galetes, es fa a través de la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web posin cap galeta al seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap galeta. De la mateixa manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les galetes, o únicament les galetes de tercers. També pot eliminar qualsevol de les galetes que ja es trobin en l'equip. Recordeu que s'haurà d'adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Recordeu que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni com cal. Potser algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure certs llocs web. A més, rebutjar les galetes no vol dir que ja no vagi a veure anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s'ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador té un mètode diferent per adaptar la configuració. Si cal, consulteu la funció d'ajuda del navegador per establir la configuració correcta.

Per desactivar les galetes al telèfon mòbil, consulteu el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/.

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les galetes que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s'aplica especialment a casos en què la nostra pàgina web conté el que es denominen elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s'emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web oa través del mateix.

Per tant, en cas que es trobi amb aquest tipus de galetes en aquest lloc web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui. O bé poseu-vos en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la galeta, i com ha garantit la seva privacitat.

 GRUP AQUACENTER - ®2014

AQUESTA PÀGINA UTILITZA TANT COOKIES PRÒPIES BÀSIQUES ESTRUCTURALS COM DE TERCERS, AQUESTES ULTIMES PER GENERAR ESTADÍSTIQUES DE FORMA ANÒNIMA.
POT CONTINUAR NAVEGANT SENSE ACTIVAR LES COOKIES DE TERCES, TOT I QUE LI AGRAIREM SI LES ACTIVA PER FACILITAR-NOS EL PODER OFERIR UN MILLOR SERVEI. ACCEPTAR COOKIES
SABER MÉS AQUÍ